Garanti Koşulları

GARANTİ BELGESİ VE KOŞULLARI

BORA OTO YEDEK PARÇA LTD. ŞTİ.

 GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu:

(1) üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2)Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

 

İMALATÇI VEYE İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : BORA OTO YEDEK PARÇA LTD. ŞTİ.

Adresi : Esenkent Mah Kurtuluş Cad.No:87-89A Ümraniye/İstanbul

Telefon : 0535 203 57 85                                                                        

E-mail : satis@boraoto.com

İmza ve Kaşe :                                     

 

MALIN

Cinsi : Oto Radyatör ve Isıtma Soğutma Sistemleri

Markası : GUST

Modeli :

Seri Numarası :

Garanti Süresi : 24 (yirmidört) Ay 

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarihi ve No :

İmza ve Kaşe:

GARANTİ ŞARTLARI

1.) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı firmamız garanti kapsamındadır.

3.) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuatla belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerek montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde altı defa arızalanmasının sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,

- Tamir için gereken sürenin aşılması,

- Servis istasyonu tarafından, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırayla satıcı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı ? üreticisinden birisi tarafından düzenlenecek raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilir.

6.) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurur.

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

Hava Soğutma Radyatörünün (Intercooler) Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm montaj, çalıştırma ve kullanım adımlarından taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından, gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip doğru parça olduğundan emin olunmalıdır.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yeni parça monte edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Kapalı devre soğutma sisteminde intercooler değişimi yapılmadan önce, sistemde yağ, kurum veya herhangi başka yabancı metal parçaları gözlenirse sistemin temizliğinin yapılması gerekir.

Motor sisteminde ya da motora bağlı diğer parçalarda (turbo, egzoz, vb.) arıza olması halinde intercooler devresinin temizlenmesi önemlidir.

Kaza sonrası intercooler değişimlerinde hasarlanan parçaların sistemde dolaşmadığından emin olunup çapak görülmesi halinde komple temizlenmesi gerekir.

İntercooler sistemindeki açık bağlantı elemanları yeni conta ve kelepçelerle donatılmalı, araç üreticisinin verdiği döndürme momentiyle sıkılmalıdır.

Onarım bittikten sonra tüm intercooler sistemi fonksiyon ve sızdırmazlık açısından kontrol edilmelidir.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

Klima Radyatörleri (Kondansatör), Evaporatör ve Genleşme Valfinin Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm çalışma adımlarında taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından ve gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip olduğundan emin olmak gerekir.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yeni parça monta edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Radyatör değişimlerinde O-ringlerin yenilenmesi gerekir.

Değişen parçanın bağlantı elemanları araç üreticisinin ön gördüğü sıkam torkuyla sıkılmalıdır.

Parça değişimlerinde eski parça giriş çıkış borularında çapak gibi yabancı maddeye rastlanırsa komple sistem temizliği ve araç üretici firmanın ön gördüğü (hortum, genleşme, valfi, kurutucu filtre) parçaların değişimi gerekmektedir.

Kaza sonucu klima radyatörü değişimlerinde sistemin araç üretici onaylı klima cihazı ile neminin alınıp sistem temizliğinin yapılması gerekir.

Radyatör değişimi sonucu, araç üretici firmaların her parçaya ön gördüğü miktarda sisteme klima yağı ilavesi gaz doldurulmadan önce yapılmalı, klima gazı araç üretici onaylı cihazı ile doldurulmalıdır.

Parça değişimi tamamlandıktan sonra sistem sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapılmalı araç üreticisi verilerinin sağlandığı kontrol edilmelidir.

Sadece araç üreticisinin onayı olan klima gazı ve klima yağı kullanılmalıdır.

Farklı marka yağ ve gazların karıştırılması tavsiye edilmez.

Klima sisteminde çalışırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.